Постоянен мониторинг на глюкозата

За пълно разбиране и контрол

CGM carelink

Постоянния мониторинг на глюкозата (Continuous Glucose Monitoring) Ви позволява да наблюдавате нивата 24 часа на ден. Използвана заедно с MiniLink™ предавателя и глюкозен сензор, Paradigm® Veo™ ще следи глюкозните нива и ще обновява отчетите на екрана на всеки пет минути. Тези редовни актуализации ще ви дадат ясна представа за поведението на глюкозата и ще намалят зависимостта ви от тестуване с глюкомер.


Науката

Предимствата на ПМГ пред традиционните тестове с глюкомер и HbA1с са добре документирани. Изследванията показват :

  • 60% от ниските нива не може да бъдат открити само с диагностициране при тестуването с глюкомер
  • ПМГ разкрива четири пъти повече много сериозни глюкозни отклонения от Самоконтролирането на кръвната глюкоза (SMBG)
  • ПМГ може значително да намали A1c нивата в сравнение с тестуването с глюкомер, направен самостоятелно
  • Точността на ПМГ е доказана в многобройни публикации, което ви дава възможност за корекции на терапията въз основа на надеждни данни

Каква е ползата за мен?

Разказите и историите от реалния живот на пациентите използващи CGM са поразителни и те включват

  • Родители, които смятат, че вече не е необходимо да проверяват децата си през нощта
  • Спортисти и студенти, които могат да бъдат концентрирани на състезания или по време на изпити без да се притесняват, тъй като са въоръжени с информацията за глюкозните тенденции от която се нуждаят
  • Хора като вас от цялата страна, които вече могат да имат тази проницателност , която не са имали никога преди.

Свързване на отделните парчета

Постоянния мониторинг на глюкозата е възможен с помощтa на тънък сензор, който може да се носи до 6 дни. Той се поставя лесно чрез автоматично устройство предвидено в системата. Сензорът се закачва за малък, олекотен предавател MiniLink™ изпращащ безжично данни за глюкозата до инсулиновата помпа, благодарение на съвременна радио-честотна безжична технология.


Инсулиновата помпа изобразява на екран данните за глюкозата и прави диаграма, на която всъщност можете да видите какво се случва с глюкозните нива и какво им въздейства.


Предупредителните сигнали издават звук или вибрират за да ви кажат, че има вероятност да достигнете, достигате или вече сте подминали целевите граници. Имайки тази информация лесно можете да избегнете хипо- или хипергликемични отклонения, да останете в рамките на глюкозните нива, които целите и да понижите своя HbA1с.

Софтуера CareLink

Системата Pardigm Veo е съпроводена с бърз и лесен терапевтичен софтуер CareLink™ Personal10, с чиято помощ можете да сваляте измерванията и данните от инсулиновата помпа навсякъде, където имате достъп до интернет. На вас и на вашият терапевт, софтуера CareLink™ помага да вникнете в особеностите и поведението на вашата глюкоза за да подобрите терапията, като:

  • Ви позволява да откриете проблемите и поведенията, които глюкометъра и медицинските дневници не откриват.
  • Ви дава отличен контрол, защото наблюдавате ефекта от въглехидратите, инсулина и упражненията върху нивата на глюкозата.
  • Се свързвате с медицинския екип – Правейки връзка към CareLink™ Pro (клиничен модул на CareLink™), вие и вашият лекар можете да споделяте данни за вашето лечение от разстояние, дори от вкъщи.