Един ден от живота

24 часа качествени грижи със системата Minimed Pardigm Veo

Paradigm Veo е създадена за да предлага денонощна защита, съвети и подкрепа. Където и да сте, каквото и да правите – Veo ще бъде с вас за да ви помага да се справяте ефективно с диабета.

Ето пример как Veo може да ви бъде от полза 24 часа на ден*.


Време Проблем Решение
04:30 Заспали сте и глюкозата е паднала до опасно ниски нива . Механизма за спиране при ниска глюкоза (LGS) преустановява доставянето на инсулин за 2 часа в момента, в който нивата преминат зададената граница, за да ви защити от тежка хипогликемия.
09:15 Нивата ви на глюкоза са се покачили рязко след закуска . Сигналите за темпа на промяна ви предупреждават за незабавна реакция за да коригирате ситуацията.
13:25 Нивата започват да падат по време на футболен мач с приятели. Предсказващите сигнали ви известяват 15 минути преди ниската граница на глюкозата да бъде достигната .
18:45 Забравили сте да поемете болус доза преди вечеря. Напомнянето за пропуснат болус подчертава потенциалния пропуск и намалява риска от хипергликемия.
18:47 В момента се мъчите да установите точен коригиращ болус преди хранене. Калкулаторът Bolus Wizard® ще помогне като ви предложи подходящо количество базирано на цялата налична информация.
21:50 В опасност сте от натрупване на твърде много инсулин и страдате от хипогликемия. Индикатора за Активния инсулин показва количеството все още активен инсулин и така позволява да се направят съответните корекции.
*Единствено с пояснителна цел и не може да отразява вашите собствени тенденции на кръвната глюкоза.