Постоянен мониторинг на глюкозата

Тестуването с глюкомер е важно - необходимо е да знаете какви са нивата на глюкозата. Но дори и честите тестове не ви позволяват да наблюдавате 24 часа на ден какво наистина става с вашата кръвна глюкоза.

Измерванията с глюкомер се извършват периодично. Те не могат да отчитат тенденцията или посоката на нивата на кръвната глюкоза. Така че, дори и най-мотивираните пациенти извършващи чести тестове, могат да пропуснат възникващите отново ниски и високи стойности, особено през нощта.

Ендокринолози предписват на своите пациенти постоянен мониторинг на глюкозата, защото това им дава по-ясна картина на глюкозата през целия ден. Постоянния мониторинг на глюкозата допълва пропуските от тестуването с глюкомер и открива скрити особености, каквито са чести хипогликемични епизоди (ниска кръвна глюкоза).

Постоянния мониторинг на глюкозата осигурява средна стойност на измерванията на всеки 5 минути, до три дни наведнъж. Това са 288 отчета на ден - до 864 за 72 часа. На края на тест периода, отивайки при вашия ендокринолог, можете да обсъдите и анализирате данните, събрани в системата.

И така за първи път Вие и вашият Ендокринолог можете да наблюдавате какво се случва между отделните тестове с глюкомер - давайки ви по-ясна картина на вашия профил на глюкозата.