Преглед на докладите

Софтуерът CareLink™ Personal улеснява следенето на нивата на кръвната глюкоза и съпоставя всички промени на тези нива с всекидневните ви дейности, като хранене и упражнения. Графики и диаграми ви позволяват да видите промените графично, докато таблиците осигуряват действителни числови стойности. Заедно, тези диаграми, графики и таблици помагат на вас и на вашият лекар да откриете особеностите и проблемите много по-лесно, от дневниците и други видове измервания. Докато, само вашият лекуващ лекар, запознат с докладите на CareLink Personal може да променя инсулиновата ви терапия, вие също можете да допринесете за по-добър контрол на нивата на глюкозата.

Видовете доклади които можете да изберете, в зависимост от устройствата са показани долу:

Това са най-често изполсваните доклади:

image1 4
Бърз преглед на докладите
показава как приемането на инсулин, диетата и упражненията ефектират на това, колко добре контролирате нивата на кръвната глюкоза за период от две седмици.
image1 5
Ежедневно наслагване според сензора
е базирано на следенето на глюкозните нива до седем дни. Избирате седем дни от записа на глюкозния сензор, които искате да видите и този доклад ги показва в ред на сравняване.
image1 6
Наслагване според сензора за храна
включва информация за храненията от дневника на CareLink Personal и данните от калкулатора Bolus Wizard® .
image1 7
Дневни отчети
са концентрирани за деня и осигуряват три графики, включващи измерване с глюкомер и измерване на глюкозния сензор, използване на инсулин, въглехидратите които сте поели и упражненията.